Kanama Durdurucu Nedir?

İyi Bir Hemostatik Tıkacın (kanama durdurucu) Özellikleri Nedir?

Nasıl Kullanılır?

Kanama Durdurucular İnsan Sağlığı Anlamında Ne Kadar Güvenlidir?

Kanama Durdurucuların Kullanım Alanlar Nedir?

Etkin bir Kanama Durdurucunun Bilimsel Deneylerinin Ortak Protokolü Nedir?

Deney Sırasında Ölçümler Nasıl Yapılır?

Veri Analizleri Nasıl Yapılır?

Kullanımda Olan Başlıca Hemostatik Tıkaçlar ve Özellikleri

Bilimsel Literatür Sonuçları

Kaynaklar

 

 

Kanama Durdurucu Nedir?

Genel olarak vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, kopmalar ve parçalanmalar, diş operasyonları, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların durdurulmasında harici kullanılan tıbbi cihaz ve ilaçlara verilen isimdir. Aynı zamanda, hemostatik ajan, hemostatik matriks, hemostatik tıkaç, hemostat, kan durdurucu ve kanama durdurucu olarak da tanımlayıcı isimler kullanılmaktadır.

 

İyi Bir Hemostatik Tıkacın Özellikleri (37) Nedir?

Tek kişi tarafından kolaylıkla taşınabilmelidir

Paketlerin taşınabilmesi için ilave bir tedbir, özel bir muhafaza gerekmemelidir

Kullanımı için özel bir eğitim gerektirmemelidir

Zorlu saklama koşullarından etkilenmemeli sıcak, soğuk ve nemli ortamlarda saklanabilmelidir

Paketlerin gece görüş teçhizatı ile okunabilir etiketleri olmalıdır

Kan sulandırıcı kullanan hastalarda kesin sonuç vermelidir

Hipotermik yaralılarda sonuç vermelidir

Yerleştirme sorunu olmamalıdır

Hem atar ve toplar ana damar (arter/venöz)  yaralanmalarında hızlıca pıhtılaşmalı ve tekrar kanamaya imkân vermemelidir

Isı üretmemeli ve kullanım anında acı vermemelidir

Yara bölgesinde ilave tahriş ve tahribat oluşturmamalıdır

Kullanım sonrası müdahale esnasında ilave tedbir gerektirmemelidir

Travma bölgesine kullanıldıktan sonra kolay temizlenmelidir

Paketler darbelere dayanıklı olmalı, ancak ambalajı kolaylıkla açılabilmelidir

Tek kişi tarafından başkasına olduğu kadar kendi kendine de kolaylıkla uygulayabilmelidir

Yaradan kolaylıkla temizlenebilmelidir

Yan etki yaratmamalı ve alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır

Vücut tarafından emiliminde risk yaratmamalıdır.

Travma bölgesinde anti mikrobik, anti bakteriyel ve anti fungal ortam yaratarak enfeksiyon riskini en aza indirmelidir.

 

Nasıl Kullanılır?

Ürünlerin kullanım şekli üretici firmaların ürün özelliğine bağlıdır. Toz, Aplikatörlü toz, sıvı ve plaka (spanç) şeklinde mevcuttur. Travma bölgesindeki fazla kan gazlı bez ile temizlenir ve kanamanın başlangıç noktasına gelecek şekilde ürünler uygulanır ve yaklaşık 3-5 dakika süresinde kompres yapılır. Daha sonra bandaj ile sabitlenir ve yaralı nakile hazırdır. Küçük travmalar için ürünler hemen kanayan bölgeye uygulanır.

 

Kanama Durdurucular İnsan Sağlığı Anlamında Ne Kadar Güvenlidir?

İnsan sağlığı üzerinde etkileri ürünlerin etken maddeleriyle ilgili bir konudur. Bir ürünü satın almadan önce ürün ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır. Bazı ürünler uzun vadede kanser riski taşımaktadır. Firmaların kendi ürünlerini satabilmek amacıyla yaptıkları çalışmalarda etkin karar alma mekanizmasının bilmesi gerekenler:

 

1.      Etkenin madde veya bileşik günlük kullanımı var mıdır?

2.      Etken madde veya bileşik FDA, Tehlikeli Maddeler Bilgi Bankası ve ülkenin ilaç ve ilaç kullanımına izin veren makamların raporlarında FAZ 4 bilgileri var mıdır?

3.      İlgili kurumların 93/42/EEC ve Tam Kalite standartlarına uygun olarak vücut içinde kullanılabilir sertifikasının olup olmadığı?

4.      Ülkenin hastanelerinde cerrahi dalında olmak üzere kullanılıp kullanılmadığı?

5.      Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda etkinliği 93/42/EEC ve Tam kalite belgesine göre onaylanmış olup olmadığı?

6.      Alerjik reaksiyonun olup olmadığı FAZ 4 sonuçları?

7.      FDA ve denk kurum tarafından güvenilir madde statüsünde olup olmadığı?

8.      Gıda kodeksinde olup olmadığı?

9.      Vücut tarafından emilip emilmediği?

10.  Eğer emilirse vücuda verdiği etki riskinin FDA ve denk kurum tarafından belirtilip belirtilmediği?

 

Aşağıdaki tablo incelenmelidir.

 

Kanama Durdurucuların Kullanım Alanlar Nedir?

Meskûn mahal ve kırsal arazide icra edilen her türlü GNH harekâtlarında,

Özellikle taşıma ve kullanma kolaylıklarından dolayı özel kuvvet unsurlarının yaptığı her türlü operasyonda kullanılabilirler. Burada ürünün kullanım anında acı vermemesi icra edilen harekâtın gizliliği açısından önemlidir.

Sahada görev yapan mayın temizleme ve patlayıcı madde imha ekiplerinde,

Eğitim amaçlı atışların yapıldığı alanlara görevlendirilen ekiplerde,

Acil müdahale olanaklarının kısıtlı olduğu hudut karakollarında, merkeze uzak karakollarda ve müstakil görev yapan unsurlarda,

Her türlü kontrol noktasında,

Göreve çıkan tüm araçların ilk yardım çantalarında,

Sıhhiye birliklerinde,

İlk müdahaleyi yapacak Kıt’a unsuru sıhhiye personelinde,

Deniz seyrüseferlerindeki revirlerde,

Devriye ve kontrol görevi yapan her türlü araçta,

Kullanıcı ve teknik personel için her türlü hava aracında,

Askeri ve sivil arama-kurtarma ekiplerinde,

Doğal afet yardım görevlerinde,

İstihbarat timlerinde,

İş güvenliği anlamında şirket ilk yardım dolabında,

Evlerde,

Trafik acil setlerinde,

Doğa sporlarını yapanların ilk yardım kitlerinde

Hastane, klinik, poli klinik ve sağlık ocaklarında

112 ve itfaiye birliklerinde,

Veteriner kliniklerinde

 

Etkin bir Kanama Durdurucunun Bilimsel Deneylerinin Ortak Protokolü Nedir?

 

İnsan kan basıncına yakın ağırlıkta olan 45-70 kg ağırlıkta, kan dolaşım sistemi insana en yakın olan hayvanlar (domuz, maymun vs) gerekli bilimsel çalışma için ülkenin AR GE bilim kurulunun kolu olan  Etik Kuruldan onay alındıktan sonra standart bir diyet ile beslenir ve minimum 5 gün izlenirler. Uygulama öncesindeki gece aç bırakılmış ve ad libitum (istediği kadar) su verilmiştir. Çalışma sonucunun belirlenmesi ve tıbbı deney analiz istatistik verilerinin p=0,05 veya p=0,01 aralıklarında hesaplanıp karşılaştırılabilmesi için en az 14 – 24 sayısında hayvan kullanılmalıdır. Bunlar 2 grupta toplanır: kontrol ve kanama durdurucunun kullanılacağı deneklerin tüm değerleri ölçülür.

 

Anestezi intramasküler ketamin enjeksiyonu (20 mg/kg) ve 3 dakika boyunca yüz maskesi ile %5 izofluran teneffüsü ile gerçekleştirilir. Endotrakeal intübasyondan sonra anestezi %2 isofluran ile ayarlanmış ve hayvan düzenli soluk alacak şekilde  %21 oksijen ve hayvan anestezi makinesi ile hava verilir.

 

 Hayvan sırtüstü ve boyna uygun erişimi sağlamak için ön ayakları sabitlenmiş olarak operasyon masasına yatırıldı. Sağ karotis arteri ve jugular damarı kesme tekniği ile açılır. Arteriyel kan basıncını sürekli monitorize etmek için karotis arterini kanüle etmek için 22 gauge’lik bir kateter kullanılır. Jugular damarda ise resüsitatif sıvının infüzyonunun kanüle edilmesi için 20 gauge’lik kateter kullanılır. Sürekli ısı monitorizasyonu rektal yerleştirilmiş bir sonda, elektrikli masa ısıtıcısı ve battaniyeler ile vücut sıcaklığı 36 – 38 C’de tutar. Artık ürini çıkartmak için steril prosedürlerde suprapübik bir torba musluğu kullanılır.

 

Hayvanın hazırlanmasından sonra, kasık yarasının oluşturulmasından önceki 15 dakika boyunca hayati veriler her 5 dakikada bir kayıt edilir. Bu süreçte, anestezi %0,5 ile 1’e düşürülmüş, uygun cerrahi ağrı düzeyine titre edilmiştir.

 

Önceden Alam ve diğerlerince tarif edildiği şekilde, kontrolsüz kanama yaratmak için deneğin sağ kasığında kompleks bir yara oluşturulur. 10 numara bir skalpel ile yaklaşık 8 cm. uzunluğunda sağ kasık bölgesinde oblik bir yüzeysel deri inzisyonu gerçekleştirilir. 

 

Sonrasında, yumuşak, kör (blunt) disseksiyon ile kudriseps ve addüktör  fascial katmanlar  ortaya çıkarılır. Bu düzlemden yukarı doğru kasık kanalına yönlenerek, femural vasküler demetin doğrudan görüntüsü elde edilene kadar devam edilmiştir. Femural damarların doğrudan manipülasyonu ve açığa çıkartılmaları, kan kaybı oluşturabilecek herhangi bir spazmı engellemek amacı ile önlenmiştir. Tip K termometre ısı  sondası  (kuadriseps ve abdominal  duvar arasına yerleştirilmiş ve yara sıcaklıklarının tepe değerlerinin ölçümünü kolaylaştırmak için sabitlenir. Hemorajik yara; kuadriseps ve addüktör kasların doğrudan insizyonu ile femural arter ile venin tam kesisi ile oluşturulur. Yara oluştuğunda deneğin uygulama öncesi 3 dakika engellenmeden kanamasına izin verilir.

 

Yaranın oluşumundan ve 3 dakikalık kanamadan sonra gazlı bez ile yara temizlenir. Çalışma süresince herhangi bir anda oluşmuş bir pıhtıyı rahatsız etmemek için özel çaba sarf edilmez. Bu noktada üreticinin talimatları doğrultusunda kanama durdurucu uygulanır.

 

Her biri yaraya 1 paket içeriğinin dökülmesi şeklinde uygulanır, sonrasında 4’e 4 gazlı bez ve rulo gazlı bez ile hemen arkasından sabit, non dominant bir el ile tek yumrukluk bir baskı 5 dakika boyunca uygulanmıştır. (Yaklaşık 5 kg ağırlık) Direk basıdan sonra, bir kompresyon sargısı pelvis çevresine sarılır  ve çalışmanın kalanında yara bölgesinde sabitlenir. Spanç ve plaka halinde olan ürünler için benzer bir sistemde uygulanır. Ancak, ürün önce elde şekillendirilmiş ve orijinali bandaj şeklinde olarak insizyon bölgesine uygulanır. Elde şekil verme işi 3 dakikalık kontrolsüz kanama esnasında gerçekleştirilmiştir. Böylece tüm kanama süresi artırılmamıştır.  4’e 4 bir gazlı bez sonrasında ürünün üstüne konmuştur. Kontrol grubu için, yaraya 4 ‘e 4 bir gazlı bez konmuş ve arkasından bandaj ile direk bası uygulanır ve yukarıdaki gibi bir kompresyon sargısı kullanılır.

 

İlk insizyondan 8 dakika sonra sıvı resüsitasyonu 30 dakikalık bir süre boyunca sağ eksternal jugular damar yoluyla 500 mL’lik %6 hetastarch laktat Ringers solüsyonu ile başladı.  Bu kolloit resüsitasyon metodu çok sıklıkla çatışma ve acil travma yardım alanlarında kullanıldığı için seçilmiştir. Amaç çatışma ve kaza alanı düzeneğini en yakın şekilde oluşturabilmektir.

 

Çalışma sırasında hayvanın solunumunun her hangi bir anda durması durumunda, standart manüel yardım 5 dakikaya kadar bir periyotta uygulır. Eğer 5 dakikanın sonrasında denek cevap vermezse, yardım kesilir. Denekler, yaralanma anını takip eden toplam 180 dakika boyunca veya ölene kadar monitorize edildilir. Ölüm apne veya 5 dakika süreyle asdistoli olarak tanımlanır. 180 dakika süresince hayatta kalan deneklere standart bir solüsyon  ile ötonazi uygulanır.

 

180 dakikadan sonra her hayvanın ölümü ve ötanazisi sonrası, femoral vasküler demetin tam kesi kontrolü, ajanın uygulama noktası doğruluğu ve doku katmanları arasında her hangi bir hematom oluşumu amacıyla lokal inceleme yapılmıştır. İlave olarak, resüsitasyonun tamamlanmasından önce ölen hayvanlara komorbid hastalık kontrolü amacıyla full nekropsi yapılır. Ayrıca yumuşak dokulardan örnekler alınarak pataloji çalışması yapılır.

 

Yapılan tüm çalışma görüntülü kayıt altına alınır. Bu kayıtlarda hem kontrol hem de denekler görülmelirdir.

 

Deney Sırasında Ölçümler Nasıl Yapılır?

 

Hayati parametreler  (kalp atışı, ana arteriyel basınç (MAP), oksijen saturasyonu, solunum hızı, rektal ısı ve karbondiyoksid) her 5 dakikada bir monitör sistemi ile ölçülür. Kan, yaradan daha önce tartılmış aspiratör (suction canisters) ile toplanır. Bandajlar, hemostatik ajanlar ve masa örtüleri uygulama öncesi ve sonrası tartılır. Ağırlık farkına göre kanama derecesi belirlenir. İlk kanama kontrolünden sonraki herhangi bir ilave kanama ayrı bir aspirasyon sistemi ile toplanır. Diğer vücut sıvı veya katılarından kontaminasyonu engellemek için dikkat edilir. Tepe yara ısısı, yukarıda çalışma protokolünde belirtildiği gibi K tipi termometre ile ölçülür.

 

          Bu tür çalışmanın ilk temel noktaları kanama kontrolü, tekrar kanama ve hayatta kalma oranlarıdır. Kanama kontrolü ilk uygulama sonrasında kanamayı durdurma kabiliyeti olarak tanımlanır. Eğer yara bir hemostatik ajan veya SD uygulamasına rağmen kesintisiz kanamaya devam ederse, kanama kontrolünde başarısızlık olarak kaydedilir. Bu sonuçlar doğrudan gözlemleyerek verilir. Tekrar kanama ilk kanama kontrol periyodu sonrası sargı etrafında gözle görülür kanama oluşması şeklinde tanımlanır. Tekrar kanama, çalışmanın herhangi bir safhasında ölüme dek veya 180 dakikalık çalışma periyodu içinde oluşabilir. Bu sonuç da yine doğrudan gözlemlenerek verilir. Son olarak, hayatta kalma çalışma protokolün belirtilen ölüm kriterleri ile belirlenir.

 

Veri Analizleri Nasıl Yapılır?

 

2 grup için 1 özgürlük dereceli chi-square güç analizi 0,50’lik varsayılan uygulama efekti ile gerçekleştirilir. Tek faktörlü değişken analizi (ANOVA) gruplar arasındaki ortalama ağırlık, tepe MAP, preresüsitasyon kan kaybı ve toplam kan kaybı farklılıklarını test etmek amacıyla kullanılr. ANOVA‘yı takiben grup ortalamalarının çiftli kıyaslaması  için post hoc testi olarak  Fisher ‘in en küçük anlamlı farkı uygulanır.

Uygulama gruplarında sayısal değerler normal şekilde dağıtılır. Denekler 2x2 tablolarla çapraz sınıflanarak gruplar arasında tekrar kanayan veya hayatta kalan oranlarındaki farkları belirlemek için chi-square testleri kullanılır. Tek özgürlük dereceli chi-square tabloları istatistikî verilerin konservatif testlerini elde etmek için Yates düzeltmeli yapılır. Tüm istatistikî testler için 0,05 ‘lik bir alpha değeri kabul edilir.

Çalışma başlamadan önce, protokolün resüsitasyon evresinde hayatta kalamayan ve tekrar kanama olmayan hayvanların dahil edilmemesi belirlenmelidir. Bu yaklaşımla, kanamadan olan ölümler ile resüsitasyondan olanları ayırmak hedeflenir.

İlk kategori çalışmanın da ana amacıdır. Yukarıdaki şartlar altında ölen hayvanlar daha çok yoğun şoka dayanamayan ve yetersiz hemostaz ile kıyaslandığında başarısız resüsitasyon olanlardır. Ayrıca bir hemostatik ajanın yeteneğini doğru şekilde test edebilmek için modelin uygun hemodinamik resüsitasyonun oluştuğu düzeye ulaşması gerektiği bilinmektedir. Eğer bir denek normal veya yukarıdaki normal fizyolojik görevi belirten bir MAP başaramazsa, belli bir ajanın başarılı hemostaz iddiasının desteklenemeyeceği belirlenir.

 

Kullanımda Olan Başlıca Hemostatik Tıkaçlar ve Özellikleri

 

Ürün

Etken Madde

Olumsuzluklar

Çalışma Mekanizması

İlave Özellik

Etkinliği %1,2,3,5, 6,12,13

Silahlı Kuvvetler

Testini

Geçenler

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Celox

Kitosan, Biyopolimer

(β/α Poli-N-asetil-D-glukozamin) Ağır moleküler yapı. Emilebilir toz

7,8,9

İç kanamalarda kullanılması için aparat gerektirir

Nano teknoloji kullanılarak geliştirilmiştir. Sıvıyı emer, kırmızı kan hücrelerini manyetik alanla birbirine bağlar, platetleri aktif hale getirir. Uzun süre (3-8 saat arasında) tekrar kanama yapmaz.

Bakteriyostatik

Antimikrobik

Fungistatik

Antikanserojen Antiasid,

Yara iyileşmesini hızlandırıcı

Kemik iyileşmesini hızlandırıcı

7,8,9

96–100

Aktif Kullanılıyor.

Ameliyatlarda da kullanılıyor (organ nakilleri, kalp damar cerrahi vs)

Hemcon

Kitosan, Biyopolimer

(α Poli-N-asetil-D-glukozamin) Hafif moleküler yapı. Plakalar Emilmez

İç kanamalarda kullanılmaz. Plakalar yara büyüklüğünde kesilmelidir. Eğitim gerektirdiği için uygulaması zordur. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Sıvıyı emer. Organellerin konsantrasyonunu artırır.

Bakteriyostatik

Antimikrobik

Fungistatik

Antikanserojen Antiasid,

Yara iyileşmesini hızlandırıcı

Kemik iyileşmesini hızlandırıcı

7,8,9

62

Aktif Kullanılıyor. Ameliyatlarda da kullanılıyor

QuikClot

Zeolit toz. Değişik versiyonları vardır. En etkin olanı ısı ve Ca+ ile kanamayı durduranıdır. Emilmez

İç kanamalarda kullanılmaz, 140 C ısı üretir, 3ncü dereceden yanık ve doku tahribine yol açar 10

Uzun vadede zeolit kullanımında peritonel mezotelyoma riski vardır 38

Sıvıyı emer, yakarak ve katyon salınımıyla pıhtılaşma sağlar.

-

92

Aktif Kullanılıyor Ameliyatlarda kullanılmıyor

Faktör VII

Eptakog Alfa, Sıvı, Emilir

Ölümlere sebep olabilir, Oda sıcaklığında saklanamaz 11

Normal pıhtı mekanizmasını tetikler

-

75

Denenmekte, Ameliyatlarda kullanılıyor

Kuru Fibrin

Sığır Fibrin, Toz, Emilir

Ürün haline getirilmiş değil. Oda sıcaklığında saklanamaz

Normal pıhtı mekanizmasını tetikler

-

70

AR-GE halinde

Rapid Deployment

Polisakarit, Toz, Emilir

İç kanamalarda kullanılmaz, muharebe kanama modellerinde etkisiz

Sıvıyı emer

-

33

Muharebede yeterli değil, Ameliyatlarda kullanılıyor

Traumadex/Arista

Polisakarit, Toz, Emilir

İç kanamalarda kullanılmaz, Muharebe kanama modellerinde etkisiz

Sıvıyı emer

-

57

Muharebede yeterli değil, Ameliyatlarda kullanılıyor

Surgicel

Selüloz, Plaka, Emilir

Muharebe kanama modellerinde etkisiz

Sıvıyı emer

-

0 (12)

Muharebede yeterli değil, Ameliyatlarda kullanılıyor

Actifoam

Sığır, Domuz Kolojen, Köpük

Muharebe kanama modellerinde etkisiz hayvansal protein içerir, oda sıcaklığında saklanamaz

Normal pıhtı mekanizmasını tetikler

-

25

Muharebede yeterli değil, Ameliyatlarda kullanılıyor

FastAct

Sığır pıhtı faktörleri, Köpük

Muharebe kanama modellerinde etkisiz, hayvansal protein içerir, oda sıcaklığında saklanamaz

Normal pıhtı mekanizmasını tetikler

-

17

Muharebede yeterli değil, Ameliyatlarda kullanılıyor

Quick Relief

Zolit olmayan mineral, Toz, Emilmez

Muharebe kanama modellerinde etkisiz, tekrar kanama yapar, doku hasarına sebep olur

Sıvıyı emer ve katyon salınımıyla pıhtılaşma sağlar

-

25

Muharebede yeterli değil, Ameliyatlarda kullanılıyor

BloodStooper

Bitki Özlerinin karışımından elde edilen, sıvı

Muharebe kanama modellerinde etkisiz 33, tekrar kanama yapar, vücut tarafından emilimi, kan dolaşımına karışması halinde risk yaratır 33 Faz 1 statüsünde. Sadece üretim izini var ve insan vücudu içinde kullanılır standardı olan  93/42/EEC ve Tam Kalite belgesi yoktur.

Kırmızı kan hücrelerinin tekbir noktada konsantrasyonu ile vücudun pıhtı oluşturma mekanizmasından bağımsız bir şekilde kanama durdurur. Etik kurul onaylı sadece in vitro bilimsel deneyleri mevcuttur.

-

-

Sadece deri ve diş eti kanamalarında kullanımı tavsiye edilmiştir. 33

 

 

 

Bilimsel Literatür Sonuçları:

Tabloda verilenler arasında en başarılı sonuçların elde edildiği Celox ve Hemcon gibi biyoteknolojik açıdan en gelişmiş hemostatik tıkaçların hammaddesi kitinden elde edilen kitosandır. Kitin, selülozdan sonra dünyada en fazla bulunan doğal polimer olup, yengeç, karides ve ıstakoz gibi eklembacaklıların kabuklarında ve bazı bakteri ve mantarların hücre duvarlarında bulunur. Biyopolimer olan kitinin poli-N-asetil-D-glukozamin deasetilasyonu ile elde edilen kitosanın getirdiği hemostatik özellikler 13,20 vücut pıhtılaşma mekanizmasından tamamen bağımsız 14,20 bir etki mekanizmasına sahip olsa da biyolojik olarak vücut tarafından kabul görmesi 15,20, antibakteriyel 16,17,18 oluşu, antifungal 19,20, antimikrobik 22 ve polielektrolik yapısı ile ilaçların vücuda kontrollü salınımı 21,24 gibi ek faydalar da sağlamaktadır. Aynı zamanda kitosan iyileşmeye de yardımcı 20,22,23 olan bir biyopolimerdir. Gıda katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Yapılan ilk deneylerde 4,4 mm’lik aort damarının kanamasında kullanıldığında, kitosanın en az 2 saatlik bir tekrar kanama yapmayan pıhtı oluşturduğu görülmüştür 26.

 

Kitosanın etki mekanizması ürünün imalatında kullanılan tekniğe bağlı kalarak değişiklik gösterebilir. Örneğin nanoteknoloji kullanılarak üretilen Celox:

 

- Ozmotik akışı filtreler 25,

- Katyonik bağlama özelliği vardır ve pozitif yüklü moleküler yapısıyla bir katalizör görevi görerek tüm negatif yüklü kırmızı kan hücrelerini birbirine yapıştırır 27,29

- Trombositleri aktif hale getirir ve hızla pıhtılaşma sağlar 28

- Her boyuttaki atar ve toplardamar kanamalarını hızlı bir şekilde durdurur 6, 30, 31,32

- Pıhtılaşma faktörlerinin yokluğunda etkin pıhtılaşma sağlar 33

- Kan sulandırıcı kullanan hastalarda pıhtılaşma süresini kısaltır  34,35,36

 

Nanoteknoloji kullanılmadan üretilen hemostatik tıkaçların katyonik bağlama özelliği çok zayıftır ve trombositleri etkin bir şekilde aktif hale getiremezler. Bu yüzden kanamanın yeniden başlama riski yüksektir.

 

Bu nedenle mevcut asimetrik muharebe koşullarında, modern bir ilkyardım tekniklerinde olmazsa olmaz bir unsur olan hemostatik tıkaç kullanımı ile varılan bilimsel sonuç:

 

“Turnike kullanımının mümkün olamadığı yaralanma bölgelerinde, özellikle kasık, sırt, kalça ve koltuk altı bölgelerinde küçük ve orta boy atar ve toplardamarda kanamayı durdurması ve büyük boy (örneğin kasık) atar ve toplardamarlarında kanamayı azaltması 6” sayesinde hayat kurtarmasıdır.


 

Kaynaklar

1 Treating Traumatic Bleeding in a Combat Setting: Possible Role of Recombinant Activated Factor VII, Uri Martiniwitz MD, Menashe Zaarur MD, Maj Yaron Bar Lavie (Ret), LTC Amir Blumenfeld, BG Giora  Martonovits, Military Medicine 169, 12 – Dec. 2004

 

2 ALTERNATİF BİR HEMOSTAT: CELOX, HemCon ve QUIKCLOT KIYASLAMASI

Buddy G. Kozen, MD, LCDR, MC, USN, Sara J. Kircher, BS, RLAT, Jose Henao, MD, LCDR, MC, USN, Fermin S. Godinez, DO, Andrew S. Johnson, MD, CDR, MC, USN; ACAD EMERG MED  Ocak 2008 Vol: 15 No:1 www.aemj.org

 

3 Exploring Hemostatic Affect of Local Chitosan (CELOX®) in a Young Sheep Modelwith severe femoral artery and vein bleeding, Yrd. Doç. Dr. Gürkan ERSOY  Dokuz Eylül Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Uzm. Dr. Ülkümen RODOPLU Aile Hekimliği Uzmanı, Alsancak Devlet Hastanesi, Avrupa Acil Tıp Birliği Başkan Vekili, Prof. Dr. Osman YILMAZ, Dokuz Eylül Hastanesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Başkanı, Doç. Dr. Necati GÖKMEN, Anesteziyoloji Uzmanı, Dokuz Eylül Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Özgür DİKME, Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Dr. Aslı AYDINOĞLU, Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Dr. Okyanus ORHAN, Celal Bayar Üniversitesi, Biyomarine, Microbiolog

 

4 Application of a Zeolite Hemostatic Agent Achieves 100% Survival in a Lethal Model of Complex Groin Injury in Swine Hasan B. Alam, MD, Zheng Chen, MD, PhD, Amin Jaskille, MD, Racel Ireneo Luis C. Querol, MD, Elena Koustova, PhD, Ryan Inocencio, BS, Richard Conran, MD, Adam Seufert, HS, Nanna Ariaban, BS, Kevin Toruno, BS, and Peter Rhee, MD, MPH, Journal of Trauma 2004;56:974-983

 

5 Hemorrhage Control in the Battlefield: Role of New Hemostatic Agents Guarantor: Hasan B. Alam, MD FACS Contributors: Hasan B. Alam, MD*†; COL David Burris, MC USA*; LCDR Joseph A. DaCorta, MHA MSC USN (Ret.)‡; CDR Peter Rhee, MC USN, Military Medicine Jan 2005 - 170

 

6 Celox Ürün Deney Sonuçları: GATA Raporu: 3050-85-07/Pl.Ks. 1511-8688

 

7 Antibacterial activity of chitosans and chitosan oligomers with different molecular weights, H.K., Park, N.Y., Lee, S.H., Meyers, S.P., (2002): Int. J. Food. Microbiol., 74, 65-72. / Omura, Y., Shigemoto, M., Akiyama, T., Saimoto, H., Shigemasa, Y., Nakamura, I., Tsuchido, T., (2000): Reexamination of antimicrobial activity of chitosan having different degrees of acetylation and molecular weights, in: K. M. Varum, A. Domard, O. Smidsrod (Eds), Advances in Chitin Sciences, Vol. IV, University of Postdam, Norway, pp. 273-274104. / Zheng, L-Y., Zhu, J-F., (2003): Study on antimicrobial activity of chitosan with different molecular weights, Carbonhydr. Polym., 54, 527-530

 

8 Minami, S., Suzuki, H., Okamoto, Y., Fujinaga, T., Shigemasa, Y., (1998): Chitin and chitosan activate complement via the alternative pathway, carbonhydr. Polym., 36, 151-155 / Minami, S., Okamoto, Y., Hamada, K., Fukumoto, Y., Shigemasa, Y., (1999): Veterinary practice with chitin and chitosan, / P. Jolles, R. A. A. Muzzarelli (Eds.), Chitin and Chitinases, Birkhauser Verlag Basel, Switzerland, pp.265-277. / Ueno, H., Mori, T., Fujinaga, T., (2001): Topical formulations and wound healing applications of chitosan, Adv. Drug. Del. Rev., 52, 105-115. / Usami, Y., Okamoto, Y., Minami, S., Matsuhashi, A., Kumazawa, N.H., Tanioka, S., Shigemasa, Y. (1994): Chitin and chitosan induce migration of bovine polymorphonuclear cells, J. Vet. Med. Sci., 56, 761-762. / Usami, Y., Okamoto, Y., Takayama, T., Shigemasa, Y., Minami, S., (1998): Chitin and chitosan stimulate canine  polymorphonuclear cells to release leukotriene B4 and prostaglandin E2, J. Biomed. Mat. Res., 42, 517-522.

 

9 Ueno, H., Mori, T., Fujinaga, T., (2001): Topical formulations and wound healing applications of chitosan, Adv. Drug. Del. Rev., 52, 105-115. / Usami, Y., Okamoto, Y., Minami, S., Matsuhashi, A., Kumazawa, N.H., Tanioka, S., Shigemasa, Y. (1994): Chitin and chitosan induce migration of bovine polymorphonuclear cells, J. Vet. Med. Sci., 56, 761-762. 97. / Usami, Y., Okamoto, Y., Takayama, T., Shigemasa, Y., Minami, S., (1998): Chitin and chitosan stimulate canine polymorphonuclear cells to release leukotriene B4 and prostaglandin E2, J. iomed. Mat. Res., 42, 517-522. / Muzzarelli, R.A.A., Biagini, G., Bellardini, M., Simonelli, L., Castaldini, C., Fratto, G., (1993): Osteoconduction exerted by methylpyrrolidone chitosan used in dental surgery, Biomaterials, 14, 39-43. / Muzzarelli, R.A.A., Zucchini, C., Ilari, P., Pugnaloni, A., Mattioli-Belmonte, M., Biagini, G., Castaldini, C. (1993): Osteoconductive properties of methylpyrrolidone chitosan in an animal model, Biomaterials, 14, 925-929. / Muzzarelli, R.A.A., Mattioli-Belmonte, M., Tietz, C., Biagini, R., Ferioli, G., Brunelli, M.A., Fini, M., Giardino, R., Ilari, P., Biagini, G., (1994): Stimulatory effect on bone formation exerted by a modified chitosan, Biomaterials, 15, 1075-1081. / Muzzarelli, R.A.A., Ramos, V., Stanic, V., Dubini, B., Mattioli-Belmonte, M., Tosi, G., Giardino, R., (1998): Osteogenesis promoted by calcium phosphate N,N-dicarboxymethyl chitosan, Carbonhydr. Polym., 36, 267-276.

 

10 Thermal Injury Resulting from Application of a Granular Mineral Hemostatic Agent James K. Wright, John Kalns, PhD, Edward A. Wolf, MA, Frederick Traweek, BS, Stacy Schwarz, CleAnn K. Loeffler, BS, William Snyder, Loudon D. Yantis, Jr., Jeffrey Eggers, Journal of Trauma, Agust 2004

 

11 Dangerous Remedy, Robert Little, 19 November 2006, The Baltimor Sun, report from Baghdad Iraq

 

12 Advanced Hemostatic Dressing Development Program:Animal Model Selection Criteria and Results of a Study of Nine Hemostatic Dressings in a Model of Severe Large Venous Hemorrhage and Hepatic Injury in Swine Anthony E. Pusateri, PhD, Harold E. Modrow, PhD, Richard A. Harris, DVM, MS, John B. Holcomb, MD, John R. Hess, MD, MPH, Robert H. Mosebar, MD, Thomas J. Reid, MD, PhD, James H. Nelson, PhD, Lleon W. Goodwin, Jr., MD, Glenn M. Fitzpatrick, PhD, Albert T. McManus, PhD, David T. Zolock, PhD, Jill L. Sondeen, PhD, Rhonda L. Cornum, PhD, MD, and Raul S. Martinez, BS, J Trauma. 2003;55:518 –526

 

13 Effect of a Chitosan-Based Hemostatic Dressing on Blood Loss and Survival in a Model of Severe Venous Hemorrhage and Hepatic Injury in Swine Anthony E. Pusateri, PhD, Simon J. McCarthy, PhD, Kenton W. Gregory, MD, Richard A. Harris, DVM, MS, Luis Cardenas, Albert T. McManus, PhD, and Cleon W. Goodwin, Jr., MD J Trauma. 2003;54:177–182.

 

14 Hemostatic properties of glucosamine-based materials  Thomas H. Fischer,1 Arthur P. Bode,2 Marina Demcheva,3 John N. Vournakis 3 -1Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill,Chapel Hill, North Carolina 27516  / 2Department of Pathology and Laboratory Medicine, East Carolina University, Greenville, North Carolina 27858 / 3Marine Polymer Technologies, Inc., Danvers, Massachusetts 01923 / Published online 25 September 2006 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/jbm.a.30877

 

15 Antibiotic Loaded Chitosan Bar An In Vitro, In Vivo Study of a Possible Treatment for Osteomyelitis Chen Aimin, PhD; Hou Chunlin, MD; Bao Juliang, PhD; Zhou Tinyin, MD; and Dong Zhichao, MD CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH Number 366, pp. 239-247 0 1999 Lippincoti Williams & Wilkins, Inc

 

16 Chitosan Derivatives Killed Bacteria by Disrupting the Outer and Inner Membrane JAE-YOUNG JE AND SE-KWON KIM* Department of Chemistry, Pukyong National University, Busan 608-737, Korea J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 6629-6633

 

17 Antibacterial effects of Chitosan solution against Legionella pneumophila, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus Takanori Fujimoto a, Yasuo Tsuchiya a, Michinori Terao b, Kazutoshi Nakamura a, Masaharu Yamamoto a Department of Community Preventive Medicine, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata 951-8510, Japan b Department of Medical Technology, School of Health Sciences Faculty of Medicine, Niigata University, Niigata 951-8518, Japan Received 15 October 2005; received in revised form 5 May 2006; accepted 6 June 2006 International Journal of Food Microbiology 112 (2006) 96–101

 

18 Characterization of the Opsonic and Protective Activity against Staphylococcus aureus of Fully Human Monoclonal Antibodies Specific for the Bacterial Surface Polysaccharide Poly-N-Acetylglucosamine Casie Kelly-Quintos,1,2 Lisa A. Cavacini,1,3 Marshall R. Posner,1,3 Donald Goldmann,1,4 and Gerald B. Pier1,2*

 

19 Fungistatic activity of modified chitosans against Saprolegnia parasitica. Muzzarelli RA, Muzzarelli C, Tarsi R, Miliani M, Gabbanelli F, Cartolari M. Centre for Innovative Biomaterials, Faculty of Medicine, University of Ancona, Via Ranieri 67, IT-60100 Ancona, Italy. Biomacromolecules. 2001 Spring;2(1):165–9.

 

20 Preparation and Characterization of Chitosan-Based Nanocomposite Films with Antimicrobial Activity JONG-WHAN RHIM,*,† SEOK-IN HONG,§ HWAN-MAN PARK,# AND PERRY K. W. NG^ Department of Food Engineering, Mokpo National University, 61 Dorimri, Chungkyemyon, Muangun 534-729, Chonnam, Republic of Korea; Korea Food Research Institute, San 46-1, Baekhyun-dong, Bundang-gu, Seongnam-si 463-746, Kyonggi-do, Republic of Korea; Composite Materials and Structures Center, 2100 Engineering Building, Michigan State University, East Lansing, Michigan 48824-1226; and Department of Food Science and Human Nutrition, Michigan State University, East Lansing, Michigan 48824-1224 J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 5814-5822

 

21 Kobayashi, S. et al. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 13113.  Shin, Y. et al. J. Appl. Polym. Sci. 1999, 74, 2911. - Hirano, S. et al. Biochem. Syst.Ecol. 1991, 19, 379 Sezer, A.D.; Akbuga, J. J. Microencapsulation 1999, 16, 687.  Bartkowiak, A.; Hunkeler, D. Chem. Mater. 1999, 11, 2486. - Suzuki, T. et al. J. Biosci. Bioeng. 1999, 88, 194

 

22 Chitosan and Alginate Wound Dressings: A Short Review Willi Paul and Chandra P. Sharma Division of Biosurface Technology, Biomedical Technology Wing Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology Poojappura, Thiruvananthapuram 6950120 Trends Biomater. Artif. Organs, Vol 18 (1), pp 18-23 (2004)

 

23 A platelet-derived growth factor releasing chitosan/coral composite scaffold for periodontal tissue engineering Yufeng Zhang1, Yining Wang1, Bin Shi, Xiangrong Cheng Key Laboratory for Oral Biomedical Engineering of Ministry Education, School and Hospital of Stomatology, Wuhan University, Wuhan 430079, PR China Received 25 September 2006; accepted 29 November 2006 Biomaterials 28 (2007) 1515–1522

 

24 Antitumor activities of D-glucosamine and its derivatives* ZHANG Li†‡1,2, LIU Wan-shun2, HAN Bao-qin2, PENG Yan-fei2, WANG Dong-feng†‡1 (1College of Food Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266003, China) (2College of Marine Life Sciences, Ocean University of China, Qingdao 266003, China) J Zhejiang Univ SCIENCE B 2006 7(8):608-614

 

25 Comparison of Structural and Hemostatic Properties of the Poly-N-Acetyl Glucosamine Patch With Products Containing Chitosan THOMAS H. FISCHER,1* RAYMOND CONNOLLY,2 HEMANT S. THATTE,3 AND STEVEN S. SCHWAITZBERG2 1Department of Pathobiology and Laboratory Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina 27516 2Department of Surgery, New England Medical Center, Boston, Massachusetts 02111 3Department of Surgery, VA Boston Healthcare System, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02115MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 63:168–174 (2004)

 

26 Hemostatic Efficacy of Two Advanced Dressings in an Aortic Hemorrhage Model in Swine Bijan S. Kheirabadi, PhD, Eric M. Acheson, MD, Rudolfo Deguzman, MS, Jill L. Sondeen, PhD, Kathy L. Ryan, PhD, Angel Delgado, PhD, Edward J. Dick, Jr., DVM, and John B. Holcomb, MD J Trauma. 2005;59:25–35.

 

27 Molecular modeling and simulation of ion-conductivity in chitosan membranes Ernesto Lopez-Chavez*, Jose Manuel Martinez-Magadan, Raul Oviedo-Roa, Javier Guzman, Joel Ramirez-Salgado, Jesus Marin-Cruz Programa de Ingenieria Molecular, Instituto Mexicano del Petroleo, Eje Central Lazaro Cardenas 152, Mexico D.F. 07730, Me´xico Received 19 October 2004; received in revised form 25 April 2005; accepted 30 April 2005 Available online 1 July 2005 Polymer 46 (2005) 7519–7527

 

28 Mechanisms of Poly-N-Acetyl Glucosamine Polymer–Mediated Hemostasis: Platelet Interactions, Hemant S. Thatte, PhD, Sofija Zagarins, Shukri F. Khuri, MD, and Thomas H. Fischer, PhD, J Trauma. 2004;57:S13–S21.

 

29 Poly-N-Acetyl Glucosamine–Mediated Red Blood Cell Interactions Hemant S. Thatte, PhD, Sofija E. Zagarins, BS, Mansoor Amiji, PhD, and Shukri F. Khuri, MD J Trauma. 2004;57:S7–S12.

 

30 Making Sense of the Preclinical Literature on Advanced Hemostatic Products Anthony E. Pusateri, PhD, John B. Holcomb, MD, Bijan S. Kheirabadi, PhD, Hasan B. Alam, MD, Charles E. Wade, PhD, and Kathy L. Ryan, PhD J Trauma. 2006;60:674–682.

 

31 A Special Report on the Chitosan-based Hemostatic Dressing: Experience in Current Combat Operations Ian Wedmore, MD, John G. McManus, MD, MCR, Anthony E. Pusateri, PhD, and John B. Holcomb, MD J Trauma. 2006;60:655– 658.

 

32 Hemostatic Activity of Chitosan in Wound Management, MINNESOTA MINING AND MFG CO ST PAUL WOUND MANAGEMENT PRODUCTS LAB Defense Technical Information Center USA

 

33 Hemostasis in the Absence of Clotting Factors Joanne Favuzza, BS, and Herbert B. Hechtman, MD J Trauma. 2004;57:S42–S44.

 

34 Alternating bioactivity of polymeric layer-by-layer assemblies: anticoagulation vs procoagulation of human blood.Serizawa T, Yamaguchi M, Akashi M.  Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kagoshima University, 1-21-40 Korimoto, Kagoshima 890-0065, Japan. Biomacromolecules. 2002 Jul-Aug;3(4):724-31

 

35 The effect of chitosan (poly-N-acetyl glucosamine) on lingual hemostasis in heparinized rabbits.Klokkevold PR, Fukayama H, Sung EC, Bertolami CN.  Section of Periodontics, UCLA School of Dentistry, Los Angeles, CA 90095-1668, USA. J Oral Maxillofac Surg. 1999 Jan;57(1):49-52

 

36 US Navy and Spec. Ops. Medical Personel Experiments (classifed)

 

37 Travma olgularında güncel hemostaz seçenekleri, Prof. Dr. Mesut Pekcan, Yrd Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz, GESDAV Bilimsel Yayınları Yıl 2006 Sayı 1, sayfa 34-35

 

38 Cancer Medicine 6, chapter 16 Physical Cancinogens,  Donald Kufe MD, Robert Bast, Jr. MD

William Hait MD, PhD  Waun Hong MD  Raphael Pollack MD, PhD  Ralph Weichselbaum MD  James Holland MD, ScD (hc)  Emil Frei, III MD,  2003 BC Decker Inc  Hamilton London

 

39 Hemostatik Laboratuvar Test Sonuçları: Ankaferd BloodStopper isimli ürünün hemostatik özelliklerinin etki mekanizmasının araştırılması, Prof Dr Ibrahim C Haznedaroğlu, MD, Prof Dr Hakan Göker, MD, Biyolog Ümit Akman, Medikal Teknisyen Şerafettin Kiraz, Medikal Teknisyen Nihan Erarslan, 2007